Aanmelden

Leuk om te horen dat je interesse hebt om lid te worden van onze duikvereniging.

Hieronder kun je het aanmeldformulier invullen en versturen, na het versturen krijg je verdere instructies.

Aanmeld en machtigingsformulier

Naam incassant           : Duikvereniging Dive2Adventure
Adres incassant           : Cliffortstraat 29
Postcode incassant     : 9423 PS        
Woonplaats incassant : Hoogersmilde
Land incassant : Nederland   
Rabobank [IBAN]: NL10RABO0130144096
Kenmerk machtiging   : (word later ingevuld)

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Duikvereniging Dive2Adventure doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schijven overeenkomstig van Duikvereniging Dive2Aventure.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken, neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De contributie bedraagt €100,- euro per kalenderjaar. Per kwartaal zal er een bedrag van €25,- euro, plus €10,- euro eenmalige administratiekosten worden geïncasseerd.

Voor de Jeugd tot 18 jaar is de contributie 50 euro per jaar. Per kwartaal zal er een bedrag van €12,50 euro, plus €10,- euro eenmalige administratiekosten worden geïncasseerd.

De contributie wordt elk jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering en kan hierdoor in de toekomst veranderen.

Incasso datums:

–           26 Januari

–           26 April

–           26 Juli

–           26 Oktober

Bij minderjarige dient ouder/verzorger toestemming te geven.

Reacties zijn gesloten.