Vertrouwenspersoon

Diveteam D2A wil een veilig duikteam zijn, waar iedereen met plezier bezig is met duiken en zich thuis voelt binnen het diveteam. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen ons team te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

 
Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.

Binnen D2A willen wij dit graag voor zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders van minderjarige leden.

Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden
  • Wanneer je het gevoel hebt dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Bij grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop jij benaderd of aangeraakt wordt door een teamlid, begeleider of instructeur en dit als onprettig ervaart
  • Als je het vermoeden hebt dat iemand in jou directe omgeving te maken heeft met ongewenst gedrag.


Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Wat je vertelt blijft vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en vervolgstappen. Welke stappen dit zijn hangt af van de ernst van de melding. Er wordt door de vertrouwenspersoon geen vervolgstap gedaan zonder dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Met andere woorden, jij hebt de regie zelf in handen. Doel is om het ongewenste gedrag te stoppen. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal nooit een onderdeel uitmaken van een zaak.

Alleen wanner er sprake is van een strafbaar feit, wordt de vertrouwelijkheid verbroken. Het is namelijk verplicht om strafbare feiten te melden bij de politie. Ook wordt het bestuur dan hierover  geïnformeerd.

Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting over voorkomen van ongewenst gedrag aan bestuur, leden en vrijwilligers .

Als derde kan de vertrouwenspersoon het bestuur adviseren over te nemen maatregelen als het over ongewenst gedrag gaat.

Eenmaal per jaar zal de vertrouwenspersoon verslag uitbrengen aan het bestuur. Er wordt dan kort weergegeven hoeveel meldingen zijn ontvangen en of deze zijn opgelost. Er wordt nooit over personen of de inhoud gerapporteerd.

Hoe kom ik in contact met de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersoon bellen of appen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen.

De vertrouwenspersoon binnen D2A is: Martin Hoogeveen
Wil je in contact komen met Martin dan is dat mogelijk via de spond app of via whatsapp